tn article

เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ไร้ปัญหากวนใจ ถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้!!

แบบเครื่องยนต์ 2 จังหวะเป็นแบบที่นิยมมากที่สุด โดยที่การใช้งานนั้น จะต้องมีการผสม น้ำมัน Auto Lube หรือ 2T เพื่อช่วยในการหล่อลื่นลูกสูบ ซึ่งจะผสมในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 ถ้าหากเรามีการผสมที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป จะส่งผลเสียดังนี้

Date : 21/05/2019

View More >>
มอเตอร์ร้อน แรงบิดต่ำ มอเตอร์ไม่ทำงาน สาเหตุเกิดจากสิ่งนี้ !!

อาการผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีสาเหตุจากขดลวดทองแดงทั้งในส่วนของแกนโรเตอร์ หรือสเตเตอร์ จะแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น มอเตอร์มีแรงบิดต่ำลงมาก มอเตอร์ร้อนผิดปกติ จนถึงขั้นที่ไม่ทำงานเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ถอดมอเตอร์ออกมาเพื่อซ่อมบำรุง เราสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนของขดลวดทองแดงได้ดังนี้

Date : 21/05/2019

View More >>
ปั๊มน้ำเกษตร เลือกอย่างไร ใช้งานให้เหมาะสม

ปั๊มน้ำในงานเกษตร ที่ใช้สำหรับการสูบน้ำนั้น จะอยู่ 2 ประภทใหญ่ๆคือ  1. ปั๊มน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ( ที่มีอยู่ทั่วไปก็ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง เป็นต้น ) 2. เครื่องยนต์ใช้น้ำมัน สำหรับหมุนส่งกำลัง ( ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องสูบน้ำ )

Date : 14/05/2019

View More >>
5 เทคนิค การต่อสายดิน ทำเองได้ง่ายๆ เสียเวลานิดเดียว ชีวิตปลอดภัยขึ้นแน่นอน

เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะไหลลงดินทางสายดิน โดยไม่ผ่านร่างกายผู้สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เป็นผลทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ/หรือไฟฟ้ารั่วจะตัดกระแสไฟฟ้าออกทันที หรือบางที เครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือชำรุดได้ง่ายหากไม่มีสายดิน ​​​​​​​การต่อสายดินจึงเป็นการป้องกัน ไม่ให้มีผู้ถูกไฟฟ้าดูดกรณีมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

Date : 13/05/2019

View More >>
ถ้ารู้จักสิ่งนี้!! ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในโรงงานจะหมดไป

การเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับกำจัดมลพิษทางอากาศในโรงงานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ประสิทธิภาพที่ต้องการในการกำจัด คุณสมบัติของสารมลพิษ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การละลาย ขนาดของอนุภาค ความเข้มข้น ปริมาณของสารมลพิษ และลักษณะของกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงสามารถแยกอุปกรณ์กำจัดสารมลพิษ ที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหา ดังนี้

Date : 08/05/2019

View More >>
ประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ หม้อไอน้ำ

หม้อไอน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญหลักในระบบไอน้ำ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตไอน้ำเพื่อจ่ายไปยังกระบวนการผลิตภายในโรงงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งหม้อไอน้ำมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดและหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามอาจจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

Date : 07/05/2019

View More >>