tn article

คู่มือช่างไฟ ( ตอนที่ 2 ) ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าล้วนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นหรือไหลผ่านได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะตัวนำ ไฟฟ้าว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างไร

Date : 12/11/2018

View More >>
คู่มือช่างไฟ หน่วยวัดทางไฟฟ้า ( ฉบับสมบูรณ์ )

หน่วยวัดไฟฟ้าเบื้องต้นที่ช่างไฟฟ้าจำเป็นจะต้องรู้ไว้ได้แก่ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ความถี่ แรงม้า ซึ่งแยกกล่าวได้ดังนี้

Date : 12/11/2018

View More >>
สมัยก่อนที่ยังไม่มีพัดลม เขาอยู่กันอย่างไร?

คงเป็นคำถามที่คิดว่าหลายๆคนเองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่า อากาศร้อนๆแบบนี้ สมัยก่อนเขาอยู่กันได้ยังไง โดยที่ไม่มีพัดลม  แต่อย่ากระนั้นเลย อากาศร้อนๆแบบนี้ บางทีพัดลมก็ยังจะไม่ไหว ต้องหนีไปอาศัย พัดลมแบบไอเย็น หรือ เครื่องปรับอากาศกัน แทบจะทั้งนั้น

Date : 07/11/2018

View More >>
2 เคล็ดลับ การบำรุงและรักษา เครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้ในงานเกษตรนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ในงานสูบน้ำในการเกษตร รดน้ำต้นไม้ในสวนต่างๆ เช่น สวนผลไม้ที่มีร่องน้ำ หรือแม้แต่ในงานสูบน้ำเข้าบ่อกุ้ง บ่อปลา โดยที่ข้อดีของมันคือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า จึงสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่

Date : 05/11/2018

View More >>
เกร็ดความรู้ พัดลมอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Fan)

พัดลมมีหลายชนิด ปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งประเภทของพัดลมหลายรูปแบบ และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปมากมาย การจัดประเภทของพัดลมสามารถแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

Date : 30/10/2018

View More >>
อ่านก่อนจะได้เลิกสงสัย พัดลมหมุนช้า สาเหตุเกิดจาก..อะไร

พัดลม เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่แทบทุกบ้าน ไม่เว้นแม้แต่บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่วนมากก็มีพัดลมอยู่ด้วยทั้งนั้น เพราะมันช่วยให้เย็นเร็วขึ้น หรือใช้ในเวลาที่ไม่ต้องการความเย็นมากถึงขนาดต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ

Date : 30/10/2018

View More >>