tn article

ตอบปัญหาคาใจ ทำไมต้องเป็นพัดลมใบแดง ?

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้การทำการเกษตรได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่เราเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค แต่ทุกวันนี้ได้พัฒนาไปเป็นการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า

Date : 22/07/2019

View More >>
ปั๊มอุตสาหกรรมกับปั๊มน้ำบ้าน การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

ปั๊มน้ำในสมัยนี้นี้มีหลากหลายประเภทให้เราเลือกใช้กันอย่างมากมายตามความต้องการของเรา ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำในงานเกษตร , ปั๊มน้ำอัตโนมัติในบ้าน หรือ ปั๊มน้ำในงานอุตสาหกรรม โรงงาน ซึ่งในวันนี้เราได้มีการยกตัวอย่างการพิจารณาการเลือกปั๊ม 2 ประเภทคือ ปั๊มน้ำที่ใช้ในอาคารขนาใหญ่( โรงงาน ) และ ปั๊มน้ำที่ใช้ภายในบ้าน มาให้ทุกท่านได้อ่านกัน แต่ต้องเลือกแบบไหน ให้โดน ให้ใช่ เรามาดูกัน..............................

Date : 22/07/2019

View More >>
4 ชนิดของพูเล่ สำหรับการเลือกใช้ในงานอุตสาหกรรม

พูเล่​​​​​​​ หรือในภาษาไทยเรียกกันว่า มูเล-มูเลย์-มู่เล-มูเลย์ นั้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมสายพานลำเลียง (belt convayor) ประเภทขนถ่ายวัสดุเทกอง(bulk material)หรือลูกล้อขนาดใหญ่ที่เรากำลังจะกล่าวถึงการเลือกใช้ "พูเล่" ให้เหมาะสมกับชนิดของงาน 4 ชนิดดังนี้..

Date : 18/07/2019

View More >>
บ้านมีหลายชั้น ต้องใช้การส่งน้ำแบบไหน

ะบบการจ่ายน้ำแบ่งได้เป็น 2ประเภทหลัก ๆ คือ ระบบจ่ายน้ำขึ้น (feed up) และระบบจ่ายน้ำลง (feed down) ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง ระบบจ่ายน้ำขึ้น คือ การที่ท่อหลักจะมาจากชั้นล่างสุดโดยจ่ายน้ำให้ชั้นล่างสุดก่อน แล้วจึงจ่ายน้ำให้ชั้นสอง ชั้นสาม สูงขึ้นไปตามลำดับ ชั้นบนสุดจะได้น้ำเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งเราจะยกตัวอย่างกับอาคารเล็ก ๆ ที่มีจำนวนชั้นไม่เยอะ เช่น บ้านพักอาศัย 2 ถึง 3 ชั้น

Date : 14/07/2019

View More >>
Inductive Proximity sensor คืออะไร ?

ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นโดยปกติแล้วเกือบทุกโรงงานจะมีเซนเซอร์อยู่ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้กัน เซนเซอร์ประเภทนี้เรียกว่า " Inductive Proximity Sensor ( อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์ )  "

Date : 08/07/2019

View More >>
การควบคุมดูแลการเผาไหม้ในการใช้งานกับหม้อไอน้ำ

เนื่องจากการเผาไหม้ในหม้อไอน้ำเป็นการเผาไหม้ในที่จำกัด ดังนั้นการที่จะควบคุมให้การเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง และได้ความร้อนไปใช้ประโยชน์มากที่สุด จะต้องควบคุม

Date : 07/07/2019

View More >>