tn article

ใช้ปั๊มน้ำต้องเข้าใจ !! Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอคืออะไร

Cavitation หรือปรากฏการณ์การเกิดโพรงไอ เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นไอและมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวและยุบตัวลงในภายหลังเนื่องมาจากเมื่อน้ำไหลผ่านส่วนต่างๆของปั้มนั้น น้ำจะเปลี่ยนแปลงความเร็ว...................................................

Date : 18/03/2019

View More >>
ใช้ปั๊มน้ำต้องมีหลักการ !! ปั๊มน้ำหอยโข่งทำงานอย่างไร

ปั๊มน้ำ แบบนี้ทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัด(Impeller) ที่ได้รับการถ่ายเทกำลังจากเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือ มอเตอร์ไฟฟ้า  เมื่อใบพัดหมุนพลังงานจากเครื่องต้นกำลัง จะถูกถ่ายเทโดยการผลักดันของครีบใบพัด (Vane) ต่อของเหลวที่อยู่รอบๆ ทำให้เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวง (Tangential Flow) เมื่อมีการไหลในลักษณะดังกล่าว จะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) และเป็นผลให้มีการไหลจากศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทาง (Radial Flow)

Date : 18/03/2019

View More >>
ใช้ปั๊มน้ำต้องรู้ !! NPSH (Net Positive Suction Head) คือค่าอะไร

คือ ค่าความต่างระหว่างแรงดันที่นำเข้าไปและระดับแรงดันต่ำสุดภายในเครื่องสูบจะเรียกว่า “สมรรถภาพการดูดของเครื่องสูบ หรือ ค่า " NPSH” ดังนั้น ค่า NPSH จะเป็นการแสดงถึงการสูญเสียแรงดันที่เกิดขึ้นภายในส่วนแรกที่อยู่ในเครื่องสูบ

Date : 18/03/2019

View More >>
วัดกันหมัดต่อหมัด ข้อดี ข้อเสีย ของลักษณะใบพัดที่อยู่ในพัดลมและโบลเวอร์

พัดลมหรือเครื่องเป่าลมคืออุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศด้วยความเร็วและทิศทางที่ต้องการ ซึ่งความแตกต่างระหว่างพัดลมและเครื่องเป่าลม มาตรฐาน JIS ได้กำหนดไว้ว่าพัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 มิลลิเมตรน้ำเรียกว่า พัดลม(Fan) ส่วนพัดลมที่มีแรงดันลมตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตรน้ำแต่ไม่ถึง 10 เมตรน้ำ เรียกว่า เครื่องเป่าลม(Blower) แต่ลักษณะหรือรูปทรงของอุปกรณ์ทั้งสองชนิดอาจเหมือนกัน ทำให้สามารถเรียกเป็นชื่อรวมๆ ว่า พัดลม 

Date : 11/03/2019

View More >>
Encoder เลือกใช้งานยังไง ให้เหมาะสม

จากที่เราเคยลงเนื้อหาไปแล้วอธิบายเกี่ยวกับ Encoder ซึ่งสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่  ENCODER ( เอ็นโค้ดเดอร์ ) คืออะไร ในวันนี้เราเลยจะมาบอกวิธีการเลือก Encoder ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ซึ่งเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนั้น มาดูตามหัวข้อด้านล่างได้เลย

Date : 06/03/2019

View More >>
สิ่งที่ควรระวัง ในการใช้งานมอเตอร์

การใช้งานมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมนั้น นอกจากสเปคและคุณภาพของมอเตอร์ที่เราควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกแล้ว เมื่อติดตั้งใช้งานไปแล้ว เราควรจะมีสังเกตุและดุแลการใช้งานของ มอเตอร์อีกด้วย ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกัน

Date : 04/03/2019

View More >>