ดูหมวดหมู่

ดูเพิ่มเติม
ระบบส่งกำลัง
ระบบอัตโนมัติ
ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม
ระบบลม และโบลเวอร์อุตสาหกรรม
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
เครื่องมือเกษตร และเครื่องมือช่าง
ระบบบำบัดมลภาวะทางกาศ
ระบบเผาไหม้ และการทำความร้อน
ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
พัดลม
ระบบล้างรถอัตโนมัติ

ดูหมวดหมู่

ดูเพิ่มเติม
ระบบส่งกำลัง
ระบบอัตโนมัติ
ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม
ระบบลม และโบลเวอร์อุตสาหกรรม
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
เครื่องมือเกษตร และเครื่องมือช่าง
ระบบบำบัดมลภาวะทางกาศ
ระบบเผาไหม้ และการทำความร้อน
ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
พัดลม
ระบบล้างรถอัตโนมัติ
เราคิด...เพื่อทุกงานอุตสาหกรรม
MOTORGEAR

The transmission Business Unit is responsible for preparing and selecting the products that are related to the transmission system with world quality recognition. In addition, the leading brands rely on and choose us to be the exclusive distributor in Thailand for Electric Motor, Brake Motor, Explosionproof Motor, Motor Gear, Pulley, Coupling, and Several Gear Reducers.

ดูเพิ่มเติม
ทีเอ็น กรุ๊ป
โซลูชั่น
อุตสาหกรรม
With 50 years presence in the market and our expertise, we have earned a high reputation and confidence of our customers and work in a wide range of industries.
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มงานอาคาร และอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
ทีเอ็น กรุ๊ป
โซลูชั่น
อุตสาหกรรม
With 50 years presence in the market and our expertise, we have earned a high reputation and confidence of our customers and work in a wide range of industries.
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มงานอาคาร และอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงน้ำตาล
ทีเอ็นกรุ๊ป ออกแบบและติดตั้งพัดลมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล กากอ้อยซึ่งเป็นของเสียจากการกลั่นอ้อย จะถูกเผาในโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อให้มีพลังงานและความร้อน เราได้ออกแบบพัดลมสำหรับกระบวนการดังกล่าว และได้ปรับปรุงการติดตั้งใหม่โดยใช้ใบพัดที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมของเราจะสามารถทำงานได้ตลอดทั้งกระบวนการ โดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษา
ดูเพิ่มเติม
โรงน้ำตาล
Pharmaceutical Industrial
The pharmaceutical industry is consistently researching and developing new efficient ways of production. Eurovent Blower provides several high quality and low noise air moving products for specific applications in this growing industry. High pressure and ventilation fans typically supply and exhaust air for clean room conditions as well as controlling dust and material conveying. Our fans are designed to be the highest quality fan in the industry and meet all of the necessary requirements for the pharmaceutical industry.
ดูเพิ่มเติม
Pharmaceutical Industrial
Steel Mill
The Steel Fabrication industry has grown in recent years resulting in the greater demand for high-quality and durable air moving products. Eurovent Blower offers a wide variety of pre-engineered and custom heavy-duty fans that are used in exhaust systems, industrial ovens and furnaces, machinery cooling, and pickling exhaust. Our fans are made to withstand extreme environments and can be specifically constructed to meet your application requirements.
ดูเพิ่มเติม
Steel Mill
Automotive Parts
We have designed and manufactured a variety of fans which are currently being used in a wide array of industries and applications. From general ventilation for automotive manufacturing facilities to fume exhaust systems that provide safe working conditions. Eurovent's air handling products achieve peak performance for aerodynamic testing, drying, dust collecting, and ventilation purposes within the automotive industry.
ดูเพิ่มเติม
Automotive Parts
Glove & Latex
Eurovent Blower has designed and engineered a wide array of high-quality pre-engineered and custom heavy-duty fans used in the Glove&Latex manufacturing industry. Our high-temperature resistant fans are depended on by boiler and burner manufacturers to provide recirculation and air exhaustion within these systems. Other applications our fans are utilized for are pneumatic conveying and dust collection systems. In addition, Eurovent supplies products for general ventilation and exhaust system applications.
ดูเพิ่มเติม
Glove & Latex
โรงงานทอผ้า
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
ดูเพิ่มเติม
โรงงานทอผ้า
สินค้าของเรา
แบรนด์ของเรา
ดูเพิ่มเติม
WHO ARE WE
WHO ARE TN GROUP?
VIEW MORE
TN Group is Thailand’s leading company in the production and import of industry-related products.
With 50-year experience since the establishment of the company until present, the company has had a strong intention to offer and deliver the quality products to the end-customers. Currently, TN Group owns three production facilities, which work separately based on the specialization of each production line.With 50-year experience since the establishment of the company until present, the company has had a strong intention to offer and deliver the quality products to the end-customers. Currently, TN Group owns three production facilities, which work separately based on the specialization of each production line.
ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ดูเพิ่มเติม
Manikandan
Thiyagarajan
Business Development Manager (Overseas)
Puneat
Yothinchatchawan
Fan & Blower Business Manager
Natee
Uasmith
Key Account Manager / Customize Fans Specialist
Santi
Noojeenjit
Technical Specialist /Sales Supervisor
contact us