หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ส่วนการผลิต

ส่วนการผลิต

ภาพรวม
ประวัติองค์กร
ส่วนการผลิต
รางวัล และเอกสารรับรอง
ส่วนการผลิต

TN GROUP ผลิตสินค้าภายใต้การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการออกแบบและควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน โดยเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการ ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจจากหลากหลายประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบให้ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม


PLANT 1

โรงงานผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ VENZ โดยแยก สายการผลิตสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม

PLANT 2

โรงงานผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ VENZ โดยแยก สายการผลิตสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม

PLANT 3

โรงงานผลิตพัดลมระบายอากาศสำหรับใช้งานภายในอาคาร ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศเยอรมนี พร้อมทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานของเรา ได้แก่ ระบบระบายอากาศสำหรับใช้ภายในบ้านและในเชิงธุรกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ อาคารจอดรถ เป็นต้น

คลังสินค้า

คลังสินค้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ควบคุมด้วยระบบ software บริหารงานการจัดส่งและคลังสินค้าที่ทันสมัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องพ่นไฟ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย TN Group
ติดต่อเรา