หน้าหลัก
/
บทความ
/
ข่าวดี! การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)

?ข่าวดี! การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ (Automation)

.

✅สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ."บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ"
"ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วนเฉลี่ยเป็นจำนวนเท่ากันของจำนวนเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นสำหรับระยะเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน"
.
?หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

.

1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. รายจ่ายที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการลงทุนในระบบอัดในมัติ ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องติดตั้งแล้วเสร็จ และอยู่ในสภาพใช้งานได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
3. เครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการ ฯ ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเครือ
4. ข่ายศูนย์ความเป็นเลิศต้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัดโนมัติ (Center of Robotics Excellence : CoRE)
.
?TN Group เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นระบบ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติทางกลต่างๆ รวมถึงระบบสื่อสาร ระบบเก็บข้อมูล และระบบควบคุมจากระยะไกล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ในการผลิต รวมถึงความผิดปกติต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแล และบำรุงรักษาระบบต่างๆ ในระหว่างการทำงาน

.

?ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่

☎️Hotline : 098-289-9999

?Show Room : 02-115-5000

?Inbox : http://m.me/tngroupfan
? Line@ : @tngroupfan

.

#ลดภาษี #IndustrialRobot #ระบบอัตโนมัติ #ภาษีเงินได้ #Automation

บทความที่เกี่ยวข้อง
มารู้จักโบลเวอร์เคลือบไฟเบอร์กลาส
5 เหตุผล ที่ควรใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ หม้อไอน้ำ
อุตสาหกรรม 4.0
ติดต่อเรา