หน้าหลัก
/
บทความ
/
ความหวัง​ ​กำลังใจ​ และการขับเคลื่อนแห่งอนาคต
ความหวัง กำลังใจ และการขับเคลื่อนแห่งอนาคต
.
เพราะบุคลากรของเรา เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการให้บริการ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ดังนั้น การดูแลขวัญและกำลังใจของพนักงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความใส่ใจมาเสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาตนเองของบุตรหลานพนักงาน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
.
เพราะการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองไปจนถึงส่วนรวม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ จึงสวนันทน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณกิจจา จึงสวนันทน์ กรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวนทั้งหมด 99 ทุน และได้ให้โอวาทในโอกาสนี้
.
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งต่อกำลังใจส่วนเล็กๆ นี้ จะเป็นการผลักดันให้เมล็ดพันธุ์ของชาว TN GRUOP เติบโตขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์แห่งอนาคต
.


บทความที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท ทีเอ็น ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
ความหวัง​ ​กำลังใจ​ และการขับเคลื่อนแห่งอนาคต
TN Prompt พร้อมอาสาทำดี
ติดต่อเรา