หน้าหลัก
/
บทความ
/
TN Prompt พร้อมอาสาทำดี
TN Prompt พร้อมอาสาทำดี


โครงการเข้าพรรษาเย็นใจ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสังฆฑาน จ.นนทบุรี โดยคุณกิตติ จึงสวนันทน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ที เอ็น ร่วมถวายเทียนพรรษา และพัดลมอุตสาหกรรมเวนซ์ เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยครั้งนี้ คุณนันทน์อนพัช วัฒนพัชรสกุล  และคุณนิภาพร ศรีจันทร์ ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมแจกน้ำปานะให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม และจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด เพื่อเป็นการช่วยกันทำนุบำรุงวัดให้สะอาด ช่วยสร้างจิตสำนึก การช่วยเหลือ และแบ่งปันต่อสังคมบทความที่เกี่ยวข้อง
TN Prompt พร้อมอาสาทำดี
ความหวัง​ ​กำลังใจ​ และการขับเคลื่อนแห่งอนาคต
กลุ่มบริษัท ทีเอ็น ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
ติดต่อเรา