หน้าหลัก / สินค้า / Industrial Ventilation / Supply/Exhaust Air
Supply/Exhaust Air
Industrial Ventilation

Supply/Exhaust Air

พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง เป็นประเภทที่นิยมใช้งานกันมากชนิดหนึ่งสำหรับ อุตสาหรรม และ ฟาร์มเกษตร การระบายอากาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง โรงเพาะปลูก เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการนำอากาศบริสุทธิเข้ามาในพื้นที่หรือการถ่ายเทความร้อน ความชื้น ดังนั้น การระบายอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการควบคุมตามแบบมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก และช่วยลดความร้อนภายในอาคาร

40% ของปริมาณความร้อน เกิดจากการทำงานภายในโรงงาน หรือ ฟาร์ม และอีก 30% เป็นปริมาณความร้อนสะสมที่ก่อให้เกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้น อีก 30% เป็นความร้อนจากอุณหภูมิภายนอก ที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมภายในโรงงาน ระบบระบายความร้อน ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงาน และฟาร์มเกษตรเย็นสบาย

เหมาะกับพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงปศุสัตว์ เรือนเพาะปลูก โรงเก็บสินค้าเกษตร อาคารจอดรถ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Supply/Exhaust Air
Supply/Exhaust Air พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง เป็�...
Roof Ventilation
Roof Ventilation พัดลมระบายอากาศ (Roof Fan) หรือพ...
General Ventilation
General Ventilation ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับ �...
HVLS Ventilation
HVLS Ventilation คือ พัดลมที่สามารถสร้างก�...
contact us