จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรม ห้องพ่นสี ปั๊มดับเพลิง คุณภาพ - TN Group - TN Group
ทีเอ็น กรุ๊ป
โซลูชั่น
อุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เราได้ยึดหลักการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้า จึงเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการสร้างบุคลากรกว่า 1,000 คนให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นเลิศทั้งทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ไว้วางใจให้เราดูแลอย่างดีที่สุด
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
ทีเอ็น กรุ๊ป
โซลูชั่น
อุตสาหกรรม
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เราได้ยึดหลักการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้า จึงเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการสร้างบุคลากรกว่า 1,000 คนให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นเลิศทั้งทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองในทุกความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ภาคอุตสาหกรรมที่ไว้วางใจให้เราดูแลอย่างดีที่สุด
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
The Steel Fabrication industry has grown in recent years resulting in a greater demand for high-quality and durable air-moving products. Eurovent Blower offers a wide variety of pre-engineered and custom heavy-duty fans that are used in exhaust systems, industrial ovens and furnaces, machinery cooling, and pickling exhaust. Our fans are made to withstand extreme environments and can be specifically constructed to meet your application requirements.
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
We have designed and manufactured a variety of fans that are currently being used in a wide array of industries and applications. From general ventilation for automotive manufacturing facilities to fume exhaust systems that provide safe working conditions. Eurovent's air-handling products achieve peak performance for aerodynamic testing, drying, dust collecting, and ventilation purposes within the automotive industry.
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
TN Group has designed and engineered a wide array of high-quality pre-engineered and custom heavy-duty fans used in the Glove&Latex manufacturing industry. Our high-temperature resistant fans are depended on by boiler and burner manufacturers to provide recirculation and air exhaustion within these systems. Other applications our fans are utilized for are pneumatic conveying and dust collection systems. In addition, Eurovent supplies products for general ventilation and exhaust system applications.
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดูเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องพ่นไฟ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย TN Group
ติดต่อเรา