กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หน้าหลัก / โซลูชั่น / อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เรามีสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเหมาะการใช้งานสำหรับโรงงานผลิตรถยนต์ ตั้งแต่ระบบระบายอากาศทั่วไป ไปจนถึงระบบบำบัดไอเสียที่ให้สภาพการทำงานที่ปลอดภัย การออกแบบระบบบำบัดอากาศของเรามุ่งเน้นการประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการทดสอบตามหลักอากาศพลศาสตร์ การทำให้แห้ง การรวบรวมท่อ และการระบายอากาศภายในอุตสาหกรรมยานยนต์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องพ่นไฟ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย TN Group
ติดต่อเรา