กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
พื้นที่จอดรถ
หน้าหลัก / โซลูชั่น / พื้นที่จอดรถ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
พื้นที่จอดรถ

เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศเป็นไปได้ในทุกพื้นที่ ทีเอ็นกรุ๊ป มีพัดลมความเร็วสูงที่ออกแบบให้สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด เช่น อาคารจอดรถ อุโมงค์ หรือแม้กระทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน โดยจะช่วยในการหมุนเวียนของอากาศได้ในทุกจุดที่ต้องการ  เพื่อสร้างอากาศถ่ายเทในสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น ซึ่งสามารถเห็นได้โดยทั่วไปในอาคารจอดรถและโรงงาน 

ติดต่อเรา