กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
หน้าหลัก / โซลูชั่น / อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง

เราผลิตและจำหน่ายพัดลมสำหรับอุตาหกรรมหนัก พัดลมประสิทธิภาพสูงที่ผ่านกระบวนการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และปรับแต่งพัดลมจำนวนมาก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ และน้ำยางข้น พัดลมที่ทนต่ออุณหภูมิสูงของเราขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหม้อไอน้ำ และหัวเตาเพื่อให้ระบบหมุนเวียน และระบายอากาศภายในระบบเหล่านี้ การใช้งานอื่นๆ ที่พัดลมของเราใช้คือระบบลำเลียง และเก็บฝุ่นด้วยลม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัททีเอ็น ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานระบบระบายอากาศ และไอเสียทั่วไปอีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องพ่นไฟ ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย TN Group
ติดต่อเรา